Detta är sida: 51


Öh?

Va!

Tuff natt!

Vadå BARA groggvirke?

Fins det något mer?

Smygarkatten.
Detta är sida: 51