Detta är sida: 36


Näää vi är inte alls kompisar.

Du är gosig brorsan.

Nu brottar jag ner dig.

Jag är ett vedträ... (knäppgök tänker simpson säkert).

Får jag kolla?

Undra hur du ser ut ovanefrån....
Detta är sida: 36