Här genomför jag ett test av olika skydd, hur lång tid tar det innan
spammarna hittar dessa adresser och börjar skicka sin dynga?

MetodAdressSpambrev
Ren html alfa@horisont.net Första spammailet kom den 26 april 2006.
Enklare JavaScript Första spammailet kom den 26 april 2006.
Krypterat Inget


Testet påbörjat: 2006-02-07 klockan 0140 CET.
Testet avslutat: 2006-07-19 klockan 1145 CET.

Kommentarer: Dessa adresser har inte publicerats någon annanstans än på denna sida. Det tog således bara lite över två månader innan spammarna hittade adresserna Alfa och Bravo, medan Charlie tycks ha klarat sig.
Den här delen av sidan är enbart till för att Spammarnas robotar/spindlar skall samla på sig en massa skitadresser.Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot Anti Spam Nedanstående är skapat med ett JavaScript som du hittar här.

Kommentarer till de olika metoderna.

Metod 1 är den vanliga metoden för att länka, dvs. <a href="mailto:user@domain.com">Länktext</a>
Metod 2 är ett enklare JavaScript <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin user = "user"; site = "domain.com"; document.write('<A HREF=\"mailto:' + user + '@' + site + '\" TARGET="_top">'); document.write('Länktext</A>'); // End --> </SCRIPT>
Metod 3 är att kryptera adresen genom ett Javascript.
Jag har gjort det via den är sidan.

Resultatet ser ut så här ungefär: <script language="javascript"> function hiveware_enkoder(){var i,j,x,y,x= "x=\"783d223733657433733237323534623275633737326573355c223d7837303929363233" + "343632322c376935373735372837726536305c5c5c5c5c5c5c5c325c5c5c5c5c225c5c3579" + "347d32363634343b372935365c225c5c31517878283d6c5c5c5c5c5c225c5c613676346532" + "3d386a363b3b7832363d666925286972326f5c5c5c5c5c5c5c5c665c5c5c5c5c225c5c783d" + "5c5c5c5c5c5c655c5c5c5c5c225c5c6c5c5c5c5c5c5c5c5c2e5c5c5c5c5c5c5c5c78363c64" + "693d65327065363634663d362b3969363b346836743167366e5c5c78362b66353664642736" + "25333336353527362865363763333c3369313b3630643d366966283672326f322e64323663" + "353d332b3969373b636832743267366e3965326c652e3678315c5c5c5c6262753773612e33" + "78303d332b6679337b6229363434323b2c376935285c5c5c5c5c5c5c5c725c5c5c5c5c225c" + "5c745c5c5c5c5c5c5c5c735c5c5c5c73366266753373322e3478613d632b3779397d3d3b78" + "297979363d3979367d303b36293132322c31693628647236746374363b3329366a35283672" + "65743673326232756573372e38367466633b32276327333d6479353b642936316628337236" + "3637653767296e7b3266656f65726c28366a393d2e4d78613578642e3d6c2b65366e666769" + "743b68363b3369682b743d3727303b3d662b6f3272322879697b3d3230633b2969323c3074" + "2828746a41297b7329655c5c5c5c5c225c5c363b34796e3d75273329737b6279752b733d2e" + "78782e3d6378683b6129722941302b6f3766373429323b3b2d272d376a353e273d3d69363b" + "646e3b283078362e666c3d65696e366734742868722c36693d32297b792b3d782e73756273" + "74722831683c2e696d366927273b666f7228693d303b693c782e6c656e6774683b692b7241" + "74283029293b783d782e7375627374722831293b793d3b617d687d63792e3b5c225c5c3b6a" + "3d6576616c28782e636861747228692c31293b7d793d792e737562737472286a293b72782e" + "6c656e6774683b692b3d32297b792b3d782e73756273663b27273d793b5c22692c31293b7d" + "666f7228693d313b693c2938383d2b693b6874676e656c2e783c693b303d6928726f687467" + "6e656c2e78286e696d2e6874614d3d6a28726f667b6168632e783d2b797b293b693d3e6a2d" + "2d3b2938382b692c3b797d7d3b296a28744172223b793d27273b666f7228693d303b693c78" + "2e6c656e6774683b692b3d3234297b666f72286a3d4d6174682e6d696e28782e6c656e6774" + "682c692b3234293b2d2d6a3e3d693b297b792b3d782e636861724174286a293b7d7d793b\"" + ";y='';for(i=0;i<x.length;i+=2){y+=unescape('%'+x.substr(i,2));}y"; while(x=eval(x));}hiveware_enkoder(); </script> Detta script medger också möjligheten för dig att lägga till en färdig rubrik till meddelandet, vilket
gör det lättare att filtrera spamen med ett anti-spamprogram. Bara lägga in att det skall behandla all
e-post med det ordet i rubriken (bör ju vara något lite speciellt) som ok.